سیستم های اینورتر پیشرفته و کم مصرف مرکزی با قابلیت ساپورت کل مجمتع تجاری،مسکونی یا هتل ها با فاکتور مجرا برای هر واحد سرمایشر بر حسب مصرف ماهیانه.

هیچ محصولی یافت نشد.